Tagged

Lần đầu tiên

Chúng ta không biết cái lần đầu tiên đó sẽ xuất hiện vào giây phút nào nên từng khoảnh khắc xảy đến với ta đều có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Hãy trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc mà chúng ta có. Vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi. (Nơi đăng tải bài dự thi)