Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Trung Hậu

Đừng mong manh như bồ công anh trước gió. Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông.