Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi

Đừng mong manh như bồ công anh trước gió. Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông.

📍 Tổ 2 khu phố Đồng Phường Phước Tân Biên Hòa Đông Nai
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079614687805