Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Nếu chưa tiếp xúc nhiều người ta nghĩ tôi là một con người trầm tính, nhưng khi tiếp xúc mới biết tôi lạnh lùng và nhiều tâm sự nữa.