Hổ

Hổ

Mình là Hổ, là một loài mèo lớn. Khác với những con Hổ khác, mình không có nanh, không có vuốt. Mình có vằn khiến mọi người tránh xa vì sợ hãi, nhưng lại thiếu đi nanh vuốt để bảo vệ chính mình.