Huyenmy

Huyenmy

Cảm ơn vì đã gặp gỡ, giúp đỡ và là một phần ký ức của mình. Cảm ơn vì chúng ta đã không ngừng khát khao và thay đổi để tốt hơn. Cảm ơn vì mình đã yêu!