Bệt Chan

Bệt Chan

Chào cậu. Tớ là Bệt Chan. Các cậu có thể gọi tớ là Bệt. Tớ chỉ là cô gái nhỏ bé muốn viết gì liền viết. Đây là nơi tớ viết ra những suy nghĩ riêng của bản thân. ​